Dołącz do nas

Pragniemy, aby GJB było miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a nauka w GJB nie była wkuwaniem teorii, ale żywą przygodą. Mamy wielką nadzieję, że rowiniecie tu skrzydła i po trzech latach będziecie wysoko szybować.

REKRUTACJA DO GJB TRWA. ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ SZKOŁY. W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE , PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY 509 993 050, (22) 740 96 05.

Informacja dla kandydatów do autorskiego Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko GJB:

Kandydaci do autorskiego Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko GJB mogą już składać dokumenty w sekretariacie GJB przy ulicy Grochowskiej 284 w Warszawie (numer telefonu do GJB: 22 740 96 05, 509 993 050).

Wymagane są następujące dokumenty (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie do klasy siódmej szkoły podstawowej):

  • kserokopia świadectwa ukończenia klasy V
  • wykaz ocen na koniec pierwszego semestru w klasie VI
  • wypełniona Ankieta dla Kandydata do GJB

Osoby ubiegające się o przyjęcie do klas starszych lub na semestr programowo wyższy powinny dostarczyć:

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • kserokopię wyników sprawdzianu szóstoklasisty
  • wykaz ocen na koniec danego semestru (w przypadku zmiany szkoły w trakcie trwania roku szkolnego)
  • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • wypełnioną Ankietę dla Kandydata do GJB

Pobierz ankietę!

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest wniesienie opłaty wysokości 80 zł płatnej przelewem na rachunek bankowy numer:

44 1090 1883 0000 0001 3387 7043
Creodidasko Joanna Białobrzeska
ul. Zgierska 18 c
04-092 Warszawa

Prosimy o posiadanie dowodu wpłaty lub przesłanie go mailem.

 

O terminie egzaminów każdego kandydata będziemy informować telefonicznie. Prosimy, aby w ustalonym dniu egzaminów kandydat zarezerwował dla GJB cały dzień.

Chcemy Was oprowadzić po naszym gimnazjum. Serdecznie zapraszamy!

 

Dowiedz się jak wygląda egzamin do GJB!

Zapraszamy cię na egzaminy. Przed Tobą egzamin pisemny z języka polskiego, języka angielskiego   i matematyki oraz egzamin ustny z języka polskiego i języka angielskiego. Na egzaminach wymagamy znajomości treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Bierzemy również pod uwagę oceny na pierwsze półrocze z klasy szóstej, ocenę z zachowania oraz  wyniki testu kompetencyjnego.

Skontaktuj się z nami telefonicznie w celu ustalenia terminu egzaminu, tel.: 0 509 99 30 50 oraz 0 22 740 96 05