WERNISAŻ WYSTAWY PROFESORA BRUNO KOPRA

Dodano: 09.05.16

WERNISAŻ WYSTAWY PROFESORA BRUNO KOPRA

Bruno Koper – „Posters”

Pierwszym słowem, które nasuwa się podczas oglądania prac na wystawie „Posters” Bruno Kopera w Galerii GJB jest wyobraźnia. Widz wie od razu, że stworzył je artysta obdarzony niezwykłą fantazją, a do tego bystrością umysłu. Zaprasza do wykreowanych przez siebie światów i zachęca do uruchomienia własnych myśli i skojarzeń. Po chwili z satysfakcją odkrywamy skąd czerpał inspiracje.

Źródło jest w twórczości wielkich mistrzów malarstwa różnych epok. Koper prowadzi swoistą, artystyczną rozmowę z Vermeerem, Brueglem, Arcimboldo czy René Margittem. Czerpie z ich słynnych dzieł. Przerabia je. Do ich „treści” wprowadza siebie. Nie chce być tylko widzem, jak mówi. Chce jakby znaleźć się po drugiej stronie, w obrazie.

Mistrzami Kopera są surrealiści: André Breton i Salvaldor Dalí. Spotkał ich w latach młodości i mieli, o czym Koper wspomina, decydujący wpływ na jego twórczość. Po latach przyłączył się do grupy decentrystów. Ich idea, sugerowana przez nazwę, była przewrotna. Znaczeniowe centrum dzieła wychodziło poza jego ramy, by z tego miejsca oddziaływać na otoczenie środka, pozostawione w ściśle zakreślonej przestrzeni.

Podczas wernisażu Pan Bruno Koper nawiązał z nami sympatyczny, bezpośredni kontakt. Na nasze pytania odpowiadał z dystansem i dowcipem. Dowiedzieliśmy się, że jest entuzjastą cykloturystyki. Objeżdża świat rowerem od ponad półwiecza. Nazywany jest „legendą sakwiarstwa” i „bikerem”. Jak mówi, podróże rowerem oczyszczają i napełniają jego wyobraźnię, wyobraźnię artysty plastyka, ale też literata, na przykład, gdy przekroczył przejście graniczne Medyka-Szeginie w krajobrazie zachodniej Ukrainy nieoczekiwanie znalazł świat swojego dzieciństwa. Zobaczył i pięknie opisał tereny „łagodne, prawie aksamitne, bez żadnych śladów gniewu natury”.

A urodził się daleko od Ukrainy, bo w Bretanii, w miasteczku Douarnenez w czasie drugiej wojny, 30 stycznia 1941 roku. Jest wszechstronnie wykształcony. Studiował malarstwo w Paryżu, historię sztuki i archeologię oraz pedagogikę sztuk plastycznych w Vincennes, a następnie socjologię sztuki w Paryżu. W latach 1972-1973 odbył staż na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni plakatu u prof. Henryka Tomaszewskiego, twórcy „polskiej szkoły plakatu”. W 1985 roku obronił doktorat na ten temat na paryskiej Sorbonie.

Był nauczycielem akademickim na uczelniach artystycznych w Strasburgu i Saint-Denis. Jako „visiting profesor” w Instytucie Edukacji Artystycznej w Warszawie wykładał historię plakatu i prowadził warsztaty. Na stałe mieszka i pracuje w Paryżu. Często przyjeżdża do Polski.

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych we Francji i w Polsce, a także m.in. na Litwie, w Niemczech, Macedonii, Grecji, Szwecji. Uczestniczył w Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Jego prace są w kolekcjach publicznych i prywatnych we Francji, w Polsce, USA, Argentynie, Anglii, Niemczech, Maroku, Egipcie.

Jest malarzem, grafikiem, ilustratorem, twórcą plakatów. Poza dziełami wielkich mistrzów malarstwa oraz pejzażami różnych kontynentów inspiruje go również literatura. U Bruno Kopera świetna technika współbrzmi z bogactwem tematów. Ich zestawienia, jak również relacje kolorów często zaskakują. Artysta z wdziękiem łączy światy powszechnie uznawane za odległe. Warszawski pomnik Chopina usadawia na tle egzotycznej przyrody, a warszawską dorożkę ciągną wielbłądy. U Kopera nie ma granic, tak jak w najbardziej wolnej sferze, jaką jest wyobraźnia.

KP