Tajemnice Syberii

Dodano: 30.10.13

Tajemnice Syberii

W poniedziałek, 21 października, odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym blokowe zajęcia poświęcone Syberii łączące wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów: geografia, historia, język polski. Na początek uczniowie klasy drugiej i klas trzecich obejrzeli fragmenty filmu Janusza Zaorskiego „Syberiada” i wysłuchali fragmenty wspomnień Polaków wywiezionych na okrutne odludzia po wkroczeniu sowieckiej armii na tereny Rzeczpospolitej w dniu 17 września 1939 r.

Wykład pana Zbyszka Deptuły, a potem geograficzne warsztaty pozwoliły wszystkich zapoznać się z topografią Syberii, a wykład pana Rafała Jaźwińskiego i warsztaty historyczne uświadomiły nam, że niepokorni Polacy zsyłani byli na Syberię już przeszło 200 lat temu.

Na warsztatach literackich prowadzonych przez panią Ulę Polańską, panią Edytę Bańkowską i pana Rafała Jaźwińskiego  uczniowie czytali biografie zesłańców, m.in. Piotra Wysockiego i Bronisława Piłsudskiego, fragmenty autentycznych wspomnień i listów,  a potem wcielali się w postacie sybiraków i redagowali listy z zesłania do rodziny i przyjaciół.

Na zajęciach blokowych poznaliśmy kawałek historii Polaków, Rosjan i ludów syberyjskich. Bogatsi o tę wiedzę mogliśmy spokojnie myśleć o tym, jak po koniec tygodnia podjąć gości z dalekiej Jakucji.

Opracowała EB