FINISAŻ W GALERII GJB

Dodano: 06.03.19

FINISAŻ W GALERII GJB

Małe, identyczne kwadraty, tylko białe i żółte, w czarnej przestrzeni ograniczonej określoną powierzchnią obrazów. Na każdym w innej odsłonie. W pierwszym momencie widz może uznać, że są chaotycznie rozrzucone. Po chwili dostrzega w nich ład, a zatem kompozycję i wyczuwa, że tworzą jakąś zagadkową opowieść, czyli przekaz artystycznej wizji.

Mogliśmy ją poznać podczas spotkania z autorem dzieł, Przemysławem Suligą, podczas finisażu jego wystawy zatytułowanej „Kadrowanie rzeczywistości w artificial life” w Galerii GJB. Przybyliśmy tłumie i mieliśmy do twórcy wiele pytań, bo przedstawił nam sposób, w jaki doszedł do swojego stylu malarstwa, co wydało się nam bardzo interesujące. Chcieliśmy wiedzieć jak najwięcej o inspiracjach i warsztacie naszego gościa.

Punktem wyjścia dla Przemysława Suligi jest świat natury, konkretnie gromady zwierząt, nie tylko stada ssaków, ale też  ławice ryb, formacje ptaków czy roje owadów. Między osobnikami dochodzi do niezliczonej ilości interakcji. Sytuacja komplikuje się, gdy spotykają się stada różnych gatunków. Między nimi musi dojść do rywalizacji, a jeszcze częściej do relacji silniejsi kontra słabsi, zdobywcy i ich ofiary, na przykład lisy atakujące króliki. Przemysław Suliga świat natury przetwarza w świecie technologii. W ten sposób drapieżniki stają się żółtymi kwadratami, ich ofiary – białymi. Ciąg dynamicznych sekwencji między nimi malarz przecina stop klatkami, których układ wyda mu się wizualnie ciekawy i przenosi je na płaszczyznę obrazów. W Galerii GJB przedstawił cykl malowany akrylami na deskach.

Oto jak sam mówi o podstawach swej działalności: „Moja sztuka oparta jest na koncepcji artificial life, czyli kierunku skupionego na poznaniu istoty życia. Prace powstają za pomocą generatorów funkcji życia, czyli systemów informatyczno-biotechnologicznych. Systemy te odtwarzają realistyczne zbiorowe zachowania różnych organizmów. Koncepcja artificial life wyznacza mi obszar do badań nad strukturą dzieła sztuki opartej na stadnym życiu zwierząt. Moja twórczość wiąże się z posthumanistyką i szerokim pojęciem sztucznej inteligencji. Prace mają wymiar sztuki konkretu z mocnym charakterystycznym akcentem dla nurtu geometrii dyskursywnej”.

Przemysław Suliga od najmłodszych lat związany jest z Kielcami, gdzie kształcił się artystycznie. Jest absolwentem Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z 2007 roku. Stopień doktorski uzyskał na tej uczelni w 2015 roku. Organizował wiele wydarzeń artystyczno-kulturalnych. Swoje prace pokazywał w kraju i zagranicą na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

KP